Montaż

Szanowni Państwo,

Zakres podstawowego montażu, który jest zaprezentowany w ofercie poszczególnych klimatyzatorów obejmuje:

 • NWykonanie przewiertu o średnicy 65mm w ścianie do 40cm grubości z wyłączeniem ścian żelbetonowych
 • NZainstalowanie jednostki wewnętrznej we wskazanym miejscu (do 3m wysokości)
 • NZainstalowanie jednostki zewnętrznej we wskazanym miejscu (do 3m wysokości)
 • NWykonanie instalacji pomiędzy jednostkami (do 4m długości) w korytkach instalacyjnych
 • NPodłączenie klimatyzatora do istniejącej instalacji elektrycznej (do 3m długości)
 • NPodłączenie odpływu skroplin grawitacyjnie (do 6m długości) wężem elastycznym
 • NWykonanie próby szczelności
 • NWykonanie próżni w układzie
 • NUruchomienie oraz sprawdzenie działania klimatyzacji
 • NPodstawowe przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi

Usługi płatne dodatkowo – wyceniane indywidualnie:

 • NPrzewiert ściany żelbetonowej
 • NBruzdowanie ścian oraz układanie instalacji podtynkowo
 • NOdpływ skroplin z wykorzystaniem pompki
 • NPrace na wysokości związane z montażem jednostek zewnętrznych
 • NUzupełnianie gazu w instalacjach powyżej 4m